اطلاعات مندرج روی برچسب تایر اتحادیه اروپا در ارتباط با رتبه بندی تایرها

در
دسته بندی ها: آموزش, بلاگ

برچسب تایر اتحادیه اروپا، اطلاعات مهمی را در ارتباط با کیفیت، ایمنی و مسائل زیست محیطی هر تایر، ارائه می‌نماید. اطلاعات روی این برچسب به شما کمک می‌کند که تایرها را در ارتباط با عملکرد آنها هنگام ترمزگیری در جاده‌های خیس، میزان مصرف سوخت و ایجاد صدا در حرکت، مقایسه کنید.

نرخ مصرف سوخت تایر

آیا می‌دانید که سهم تایرها در مصرف سوخت خودرو، برابر 20 درصد می‌باشد؟ انتخاب تایرهای طراحی شده برای مصرف سوخت کمتر (تایر های سبز) این امکان را به شما می دهد تا مسافت‌های طولانی‌تری را با سوخت کمتری طی کنید. به این ترتیب  میزان CO2 کمتری نیز توسط خودرو تولید خواهد شد.

چه عاملی باعث کاهش مصرف سوخت خودرو می‌شود؟

به سادگی می‌توان گفت که تایرهای با مقاومت کمتر در برابر غلتش، نیروی کمتری برای پیش رانش نیاز دارند. این امر در نهایت به مصرف کمتر سوخت، منجر می‌شود.

نرخ مصرف سوخت تایر چگونه ارزیابی می‌شود؟

میزان مصرف سوخت تایرها در گریدهای A تا G با استفاده از کدهای رنگی به شرح زیر درجه بندی می‌شود:

  •  A(سبز) = بالاترین گرید برای نرخ مصرف سوخت

  •  G(قرمز) = پایین ترین گرید برای نرخ مصرف سوخت

گرید D برای تایرهای سواری مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

گریدبندی سوخت تایر به چه معنی است؟

تفاوت بین یک تایر با گرید A و یک تایر با گرید G می‌تواند به معنای حداکثر 5/7 درصد کاهش در مصرف سوخت خودرو باشد. در شرایط واقعی سرویس، انتخاب تایرهای گرید  A به جای تایرهای گرید G می تواند منجر به صرفه جویی بیش از 6 لیتر در هر 1000 کیلومتر کارکرد، شود.

با در نظر گرفتن قیمت بنزین (به طور میانگین 10،000 ریال در هر لیتر)، صرفه جویی ایجاد شده در هزینه‌های مصرف سوخت خودرو، بیش از 6،000،000 ریال در طول عمر مفید تایرها، خواهد بود.

به این ترتیب شما نیز سهمی در حفاظت از محیط زیست خود خواهید داشت.

تغییر در هر گرید مصرف سوخت  و بهبود آن، موجب صرفه جویی در مصرف 1 لیتر سوخت درهر 1،000 کیلومتر کارکرد می‌گردد که علاوه بر کاهش حدود 15 درصد در تولید گاز CO2، صرفه جویی معادل 1،000،000 ریال را نیز درمصرف سوخت خودرو در طول عمر یک حلقه تایر ایجاد می‌نماید.

فراموش نکنید، شما می‌توانید سهم خود را در تخریب محیط زیست کاهش دهید!

با فرض در نظر گرفتن مصرف متوسط 8 ليتر سوخت در 100 كيلومتر کارکرد خودرو، قيمت سوخت معادل 10،000 ریال در هر ليتر و متوسط مسافت پیموده شده توسط خودرو برابر 80،000 كيلومتر، هزینه واقعی مصرف سوخت و صرفه جویی ناشی از آن می تواند تحت تاثیر عواملی مانند فشار باد داخلی تایر، وزن خودرو و سبک رانندگی، تغییر نماید.

چه عوامل دیگری روی نرخ مصرف سوخت خودرو تاثیر می‌گذارند؟

فشار باد پایین:

عدم توجه به فشار باد داخلی موجب افزایش مقاومت غلتشی تایر شده و روی چسبندگی تایر به سطوح خیس اثر می‌گذارد.

وزن وسیله نقلیه:

وزن خودرو و نحوه رانندگی شما، می تواند تفاوت فاحشی را در میزان مصرف سوخت ایجاد کند. شما می‌توانید مصرف سوخت را با تغییر در روش رانندگی، کاهش دهید.

موارد نشان داده شده بر روی برچسب، فقط به منظور تشریح این مفاهیم بیان شده‌اند. مقادیر مذکور برای یک حلقه تایر مشخص بر حسب نوع و سایز آن ممکن است با این مقادیر متفاوت باشد.

گرید چنگ زنی به جاده خیس (Wet Grip)

تایرهایی که در ارتباط با چنگ زنی به سطوح خیس دارای گرید بالاتری می باشند به محض ترمز گیری، موجب توقف خودرو می‌گردند.

چنگ زنی به سطح خیس چیست؟

توانایی ترمزگیری تایر در جاده ها در شرایط مرطوب را “چنگ زنی به سطح خیس” می‌نامند.

چنگ زنی به سطح خیس چگونه گرید بندی می‌شود؟

چنگ زنی به سطح خیس از رتبه A تا F درجه بندی و ارزیابی می‌شود:

A= بالاترین گرید

F= پایین ترین گرید

گریدهای D و G برای خودرو های سواری مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

گریدبندی تایرها درچنگ زنی به جاده خیس چه مفهومی دارد؟

در شرایط اضطراری، تنها چند متر تفاوت در طول خط ترمز خودرومی تواند تفاوت عمده ای را در سرعت توقف خودرو ایجاد کند. برای یک خودروی سواری، در صورت ترمزگیری کامل با سرعت 80 کیلومتر در ساعت، خط ترمز خودرویی که با تایرهای دارای گرید A تجهیز شده باشد، می‌تواند تا 18 متر کوتاه تر از حالتی باشدکه خودرو با تایرهای گرید F، تجهیز شده باشد.

 هنگام رانندگی همیشه باید فاصله های توصیه شده با خودرو جلویی را رعایت کنید.

این در صورتی است که اندازه گیری با توجه به روش های آزمایش مندرج در مقررات EC 1222/2009 انجام شده باشد. طول خط ترمز می تواند با توجه به شرایط رانندگی و سایر عوامل تاثیر گذار دیگر، نوسان داشته باشد.

موارد نشان داده شده بر روی برچسب، فقط به منظور تشریح این مفاهیم بیان شده اند. مقادیر مذکور برای یک حلقه تایر مشخص بر حسب نوع و سایز آن ممکن است با این مقادیر متفاوت باشد.

گرید صدا (Noise)

منشا برخی از صداهای ایجاد شده ناشی از حرکت خودرو، تایر ها می‌باشند. با انتخاب یک تایر با گرید خوب صدایی، می توانید تاثیر رانندگی خود را بر محیط اطراف کاهش دهید.

در گریدبندی صدا در اتحادیه اروپا چه چیزی اندازه گیری می‌شود؟

در گرید بندی اتحادیه اروپا، میزان صدای خارجی تایر بر حسب دسیبل اندازه گیری می‌شود.

به دلیل این که بسیاری از افراد با این واحد اندازه گیری صدا آشنا نیستند، در برچسب اتحادیه اروپا تصویری از یک بلندگو با امواج سیاه نشان داده شده که مشخص کننده آن است که تایر چقدر صدا ایجاد می کند. مطابق این تصویر هرچه تعداد امواج صوتی ایجاد شده بیشتر باشد، تایر صدای بلندتری ایجاد می‌کند.

  • یک موج سیاه: کم صدا (حداقل dB3 کمتر از محدوده مجاز در اتحادیه اروپا)

  • دو موج سیاه: متوسط (بین محدوده مجاز در اتحادیه اروپا و dB 3 کمتر از آن)

  • سه موج سیاه: پر صدا (بالاتر از محدوده مجاز در اتحادیه اروپا)

گرید بندی صدای تایر به چه معنی است؟

سطوح دسیبل در مقیاس لگاریتمی اندازه گیری می شود. این به آن معنی است که افزایش فقط چند دسیبل، تفاوت زیادی در میزان صدای ایجاد شده توسط تایر خواهد داشت. در واقع، تفاوتی معادل dB  3 ، مقدار صدای خارجی ایجاد شده توسط تایر را دو برابر می‌کند.

با در نظر گرفتن صد ها هزار خودرویی که هر روز در سطح جاده های کشور تردد می کنند، اگر همه ما تایر های مصرفی خود را با گریدهای پایین تر در ارتباط با صدای ایجاد شده انتخاب کنیم، تصور کنید شهر ها و روستاهای ما چقدر ساکت تر خواهند شد.

سهم شما در کاهش آلودگی صوتی با انتخاب تایر با گرید صوتی بالا، افزایش می‌یابد