انواع مختلف عاج لاستیک

در
دسته بندی ها: آموزش, بلاگ

 از زمانی که خودروها به عرصه وارد شده اند تایرها و چرخ ها نیز در حرکت آنها نقش بسیار مهمی را ایفا نموده اند و موجب راحتی سرنشین ها شده اند. پس باید توجه ی ویژه ی به آنها داشته باشیم.

وقتی در خصوص عاج لاستیک ها و ضروریات آن صحبت می کنیم باید بدانید که هر لاستیکی با عاج متفاوتی ساخته شده است.به عبارت دیگر با توجه به نوع لاستیک عاج نیز برای آن طراحی گردیده اید که هر کدام از آن ها با توجه به شرایط استفاده و نوع رانندگی و سبک جاده متناسب هستند.

ما اینجا انواع لاستیک با عاج مناسب با خودرو شما موجود کردیم برای خرید لاستیک اینجا کلیک کنید

انواع مختلف عاج لاستیک

همانطور که اشاره کرده ایم لاستیک ها دارای عاج های متفاوتی می باشند که به صورت کلی می توان آن ها را به 4 دسته زیر تقسیم بندی کرد:

  • جهت دار ( یک طرفه )

  • متقارن

  • نامتقارن

  • جهت دار – نامتقارن

که در ادامه به صورت خلاصه وار در خصوص هر کدام نکاتی را ذکر می کنیم.

عاج لاستیک

جهت دار یا یکطرفه

وقتی می گوییم عاج های جهت دار یا عاج های یک طرفه یعنی که تایر تنها در یک سو چرخش داشته است و معمولا روی دیواره های خودش درای یک فلشی است که آن نشان دهنده جهت چرخش می باشد.

در این نوع آب پیمایش عملکرد بهتری داشته است و از روی سطح تایر آب بیشتری خارج خواهد شد. لاستیکهای که جهت دار هستند باید برای جابه جایی از جلو به سمت عقب استفاده کرد و تنها در یک جهت باشند تا بتواند در همان سمت خاص بهترین کارآیی و عملکرد را از خودشان نشان بدهند.

عاج های متقارن

دسته دوم به عاج های متقارن اختصاص داشته است که در همه ی تایرها یک الگوی یکسان را پیروی می کنند و به زبانی ساده تر دارای شیارهای مداوم می باشند یا لبه های مستقل داشته اند.

معمولا برای خودروهای که غیرلوکس هستند یا برای خودروهای سواری از چنین عاج استفاده می شود. چون علاوه بر اینکه دارای عمر طولانی می باشند.صدا نیز ندارند و همین بی صدا بودن آنها دلیل استفاده در چنین خودروهای می باشد. لاستیک های که دارای عاج متقارن هستند .به طریق های مختلفی می توانند چرخیده شوند و همین موضوع کارایی لاسنیک خودرو را بیشتر کرده و عمر لاستیک را افزایش میدهد.

عاج های نا متقارن

رایج ترین تایرهای که در خودروهای اسپرت مورد استفاده قرار می گیرد تایرهای نامتقارن هستند. در چنین تایرهای برای حداکثر چنگ زنی در جاده های مرطوب و جاده های خشک طرح گلهای متفاوت با یکدیگر ترکیب می گردند. عموما این گونه تایرها به این شکل طراحی می شوند که دارای چسبندگی خوبی برای فصل زمستان یا سطوح خیس باشند و در مقابل نیز بخش خارجی آنها برای اینکه در سطح های خشک بتواند بهترین توانایی پیچیدگی را از خود نشان بدهند به بلوک های بزرگ عاج نیاز دارد.

برای اینکه شما مطمئن شوید که لاستیک به صورت صحیحی بر روی خودرو قرار گرفته است و همچنین میزان قابلیت جابه جای را به حداکثر برسانید بر روی دیواره ی تایر قسمت خارج و داخل معیین گردیده است. برای لاستیکهای که با عنوان لاستیک با الگوی نامتقارن شناخته می شوند طرح گل های مختلفی بکار برده می شود.

جهت دار/ نامتقارن

بهترین حالت  عاج به این دسته اختصاص داشته است که با عنوان عاجهای جهت دار / نامتقارن شناخته می شود. در مدل عاج های جهت دار / نامتقارن برای اینکه آب به بهترین شکل تخلیه شود از عاجهای استفاده شده که شکل V مانند دارند و در هوای خشک برای چسبندگی بهتر از عاج نامتقارن بهره مند شده اند.

در خصوص چرخش نیز باید دقیقا مثل لاستیک های جهت دار رفتار کرد و همان قوانین را رعایت نمایید. وسایل نقلیه ی که دارای لاستیک های می باشند که در جلو و عقب اندازه های متفاوتی دارند، چنین لاستیک های ( جهت دارد/ نامتقارن ) نمی توانند چرخشی داشته باشند و چنین امکانی برای آنها فراهم نیست.